Classe 10-11 MG

Semaine 18 au 20 mai

Maths

Plan de travail 11B

Allemand

Plan de travail BC

Anglais

Plan de travail 10ème

Plan de travail 11ème

 

Semaine 11 au 15 mai

Maths

Plan de travail 10A

Plan de travail 11B

Allemand

Plan de travail BC

Anglais

Plan de travail 10ème

Plan de travail 11ème

Autres

Plan de travail

 

Semaine 4 au 8 mai

Maths

Plan de travail 10A

Allemand

Plan de travail 10BC 11C

Anglais

Plan de travail 10ème

Plan de travail 11ème

Autres

Plan de travail

 

Semaine 27 au 30 avril

Français

Plan de travail C

Maths

Plan de travail 10 A

Plan de travail 11 AB

Plan de travail C

Allemand

Plan de travail BC

Anglais

Plan de travail 10ème

Plan de travail 11ème

Autres

Plan de travail

 

Semaine 6 au 9 avril

Français

Plan de travail C

Maths

Plan de travail 10 A

Plan de travail 11 AB

Plan de travail C

Allemand

Plan de travail AB

Plan de travail BC

Plan de travail ABC

Anglais

Plan de travail 10ème

Plan de travail 11ème

Autres

Plan de travail

 

Semaine 30 mars au 3 avril

Français

Plan de travail C

Maths

Plan de travail 10 A

Plan de travail 11 AB

Plan de travail C

Allemand

Plan de travail AB

Plan de travail BC

Anglais

Plan de travail 10ème

Plan de travail 11ème